Kinesiska Horoskop - Hundens år

 

 Hunden

 

Hundens år

År 2018 inleds Hundens år den 16:e februari och fortsätter fram till den 4:e februari år 2019. 

I Kina är det nu år 4716.

 

Hundens år står för rättvisa och lojalitet.
Hunden är generellt sett den familjebundne, lojale som vill se över sitt hus så denna tid är idealisk för planer som omfattar dessa områden.
Nu är en bra tid att skriva långsiktiga kontrakt, ingå äktenskap och hålla sig till traditioner.
Hårt arbete ger resultat och det kan vara bra att lägga manken till.
Undvik konflikter genom att inte låta små missförstånd växa sig för stora utan försök lösa dem innan de vuxit sig för stora. 

Du är född under ett Hundens år om din födelsedag är mellan dessa datum och år;

28 januari 1922 - 15 februari 1923 

14 februari 1934 - 3 februari 1935 

2 februari 1946 - 21 januari 1947  

18 februari 1958 - 7 februari 1959 

6 februari 1970 - 26 januari 1971 

25 januari 1982 - 12 februari 1983 

10 februari 1994 - 30 januari 1995 

29 januari 2006 - 17 februari 2007 

16 februari 2018 - 4 februari 2019  

 

Hundens fixerade element är metall och ses även som ett maskulint tecken.
Tiden på dygnet som styrs av hunden är 7 till 9 på kvällen.
Dess tid på året är hösten, närmare bestämt oktober.
Då hunden är det elfte astrologiska tecknet i Kina korresponderar den med det västerländska tecknet vågen som är från 23:e september till den 22:a oktober.
När samtliga av dessa faktorer stämmer in på en person så är den en väldigt typisk hund.

 


 

Nu är det förstås inte så att alla som föds samma år blir likadana

Det finns många fler aspekter som påverkar i den kinesiska astrologin, exempelvis årstiden du är född, vilket element - i år är det till exempel jord som regerar - och även vilket soltecken (det västerländska horoskopets tecken) du har.
Det finns många aspekter.
Vilken tid på dygnet som du föddes är en av de viktigaste aspekterna.
Hundens timmar är ju mellan 7 och 9 på eftermiddagen.
Är du född vid den tiden på dygnet så är du rätt så lik en hund oavsett vilket årstecken du har.


 
Vill du beställa ett personligt fullt horoskop eller ett årshoroskop?

Om du är nyfiken på att få ditt eget kinesiska horoskop ställt så skickar du samtliga födelseuppgifter till osterlenhaxan@gmail.com

Det fulla horoskopet (årshoroskop ingår) är ett PDF-dokument på 10-12 sidor som mailas till dig
leveranstiden är för närvarande 1-3 veckor 

Din investering blir 300:-


Om du endast vill ha ett personligt årshoroskop månad för månad 1 år fram i tiden så får du det mailat i ett PDF dokument på 4 sidor

Din investering blir 50:-